Torsdag 17. oktober 2019

Arbejdsgruppen brandsikring

Møde kl. 19 hos Hanne vedr. forskellige løsningsmodeller 

Arbejdsgruppen - administration

Afholdes umiddelbart efter arbejdsgruppen brandsikrings møde