Bestyrelsen i AB Ørnesædet II

pr. 20.04.2020

Formand Hanne Stengaard Olsen
Næstformand Jytte M. Hansen
Bestyrelsesmedlem Brian Bresson
Bestyrelsesmedlem og sekretær Anika Kristensen

Suppleanter:
1. suppleant Kjeld Hansen

Drift og vedligeholdelse af hjemmesiden www.ab2-havdrup.dk
Christian F. Clausen (ikke bestyrelsesmedlem)