Bestyrelsen i AB Ørnesædet II

pr. 29.04.2019

Formand Hanne Stengaard Olsen
Næstformand Jytte M. Hansen
Bestyrelsesmedlem Anika Kristensen
Bestyrelsesmedlem Brian Bresson
Bestyrelsesmedlem og sekretær Alice Dalsgaard Rasmussen

Suppleanter:
1. suppleant Kjeld Hansen
2. suppleant Per Johansen