Ansvarsområder

pr. 31. maj 2021


Formand Hanne Stengaard Olsen

 • Tegner foreningen overfor omverdenen
 • Bygningstilsyn
 • Håndværkerkontakt
 • Kontakt med Vestegnens Boligadministration
 • Fremsendelse af dokumentation til Vestegnens Boligadministration
 • Ansvarlig for foreningens mail:
 • Vedligeholdelse af forenings arkiv, på foreningens computer
 • Mødeleder på bestyrelsesmøder
 • Varmecentralen Ørnesædet
 • Repræsentant i Grundejerforeningen Ørnesædets Repræsentantskab
 • Repræsentant på fællesmøderne mellem AB Ø I-IV
 • Ad hoc-opgaver
 • Syn og skøn ved overdragelse af andelsbolig

Næstformand Jeanette Erdmann Frandsen
 • Afløser for formanden - aftales nærmere i hvert tilfælde
 • Kontakt med Vestegnens Boligadministration
 • Fremsendelse af dokumentation til Vestegnens Boligadministration
 • Økonomi i samarbejde med Vestegnens Boligadministration
 • Repræsentant i Grundejerforeningen Ørnesædets Repræsentantskab
 • Repræsentant på fællesmøderne mellem AB Ø I-IV
 • Ad hoc-opgaver
 • Syn og skøn ved overdragelse af andelsbolig

Bestyrelsesmedlem Sofie Nissen Lefevre
 • Affaldsordning - udsættelse af containere mv.
 • Fællesarealer – arbejdslørdage
 • Indkøb af maling
 • Græsslåningsplan
 • Ansvar for fællesskuret
 • Bygningstilsyn
 • Håndværkerkontakt
 • Varmecentralen Ørnesædet
 • Ad hoc-opgaver
 • Syn og skøn ved overdragelse af andelsbolig

Bestyrelsesmedlem Anika Kristensen
 • Udarbejdelse og udsendelse af dagsorden samt øvrigt materiale til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger mv. og reservation af fælleshuset
 • Referent på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger mv.
 • Ad hoc-opgaver
 • Kontaktperson til antenneforeningen Flimmer
 • Kontrakt til foreningens webmaster ifm. vores hjemmeside
 • Syn og skøn ved overdragelse af andelsbolig

Suppleant Brian Bresson
 • Tilsynsførende for maskinpark

Hjælp fra beboere i foreningen:

Per Johansen
 • Vedligeholdelse af vores fællesskur og indkøb af benzin til græsslåmaskinen
 • Kontaktperson i tilfælde af brud på rørføring fra Varmecentralen – ved ferie overdrages nøgler til Hanne eller Brian.

Christian Clausen
 • Webmaster for ab2-havdrup.dk
 • Udsendelse og offentliggørelse af materiale/info på foreningens hjemmeside

Administrator Vestegnens Boligadministration v/ Torben BB
 • Venteliste
 • Snerydning – indhentning af tilbud hos Arrildsøe og afregning til AB Ørnesædet 1, 3 og 4 + parcellerne
 • Deltagelse og udarbejdelse af dokumenter til foreningens generalforsamling
 • Budget og fordelingsnøgler i samarbejde med Jytte Hansen
 • Kontakt til foreningens revisor
 • Procedure v/salg af andel
 • Vandafledningsafgift