Nøgletals oplysninger

Når en andelsbolig sættes til salg, har sælger en udvidet oplysningspligt. Det indebærer, at sælger skal udlevere nøgleoplysningsskemaer til køber inden et salg.

Hvad er nøgleoplysninger?
Nøgleoplysningerne fremhæver de væsentligste økonomiske forhold og skal gøre det lettere og mere gennemskueligt for køber at danne sig et overblik over foreningens økonomiske situation og de økonomiske risici, der kan være forbundet med køb af en bolig i foreningen.

Nøgleoplysningerne skal også skabe mere gennemsigtighed omkring forhold i andelsboligforeningens økonomi for samtlige andelshavere.

Nøgleoplysningsskemaet indeholder fire overordnede punkter:

  • Grundlæggende oplysninger om AB Ørnesædet II
  • Oplysninger om foreningens drift
  • Oplysninger om byggeteknik og vedligehold
  • Oplysninger om foreningens finansielle forhold

Skemaet er udfyldet på baggrund af det senest godkendte årsregnskab - se herunder.